Kunstwerken

G

J.M. van der Made, Gedenknaald landing Willem I in 1813, 1865

Onbekende maker, Gedenkplaats Parallelweg, 1953

Kunstenaar onbekend, Gedenksteen ‘De Wissel’, 1995

Abraham Frans Gips, Arend Odé, Gedenkteken koningin Emma, 1905

A.H. Planje, G. Knuttel, Gedenkteken Theo van Hoytema, 1923

André J.H van den Brink, Gedenkzuil jonkheer Gevers-Deynoot, (1878) 1928

Johan Keller, Gelaarsde kat, onbekend/voor 2e WO

Corinne Franzen-Heslenfeld, Gerda en het rendier, 1938

Henk Rijzinga, Gerry de Kraai, 1989

Gerard van Remmen, Dirk Bus, Bram Roth, Gevelbeelden stadhuis, 1953

S. Severijn, Gevelbekroning, 1882

Dirk Bus, Gezins- en kinderverzorgster, 1957

Mark Rietmeijer, Girante, 1984

Arjanne van der Spek , Gisteren staat, Morgenstond, 2005

LaSalle, Godheid van de Bedachtzame Dynamiek, 2012

Jobs Wertheim, Grafmonument Baruch de Spinoza, 1956

Hans Kleyweg, Granito, 1976

Hans Kleyweg, Granito nr. 1, 1981

Hans Kleyweg, Granito nr. 9, 1977

Dick Loef, Graspieper, 1977

Kees de Kruijff, Groep van zeven paarden, 1975

Pi de Bruin, Grondwetbank, 1992

Sluiten