Disclaimer

Website
Stroom Den Haag besteedt als beheerder van de website de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter nog steeds voorkomen. Stroom Den Haag, de gemeente Den Haag, alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Auteursrecht
De inhoud van de website www.bkdh.nl is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

Intellectueel eigendom
Derden die beeld- en tekstmateriaal aanbieden geven toestemming aan Stroom Den Haag om het materiaal via deze website beschikbaar te stellen aan het brede publiek. Stroom Den Haag houdt zich het recht voor materiaal te weigeren of te verwijderen. Indien je denkt dat er sprake is van inbreuk van je rechten verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Stuur svp een email naar: info@bkdh.nl.

E-mail
De informatie verzonden in een e-mailbericht van info@bkdh.nl is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is zij/hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Indien je een bericht ten onrechte ontvangt verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Stuur een email naar info@bkdh.nl.

Sluiten