Piet Esser, Troelstra-monument, 1953

Het was een beetje gewaagd om middenin een welgestelde wijk een monument op te richten voor de grootste pleitbezorger van het sociaal realisme die onze [...]

Kunstwerken Monumenten Buiten Beeld
Sluiten