Lon Pennock, Sheet with frame, 1987

Een ogenschijnlijk simpel beeld: een frame rustend op een pijler. De geringste zucht zou de lijst doen kantelen ware het niet dat hij is vastgelast.

Kunstwerken Monumenten Buiten Beeld
Sluiten