Kees van der Harmelen

Kunstwerken BKDH

Vissersmonument, 1982

‘De zee, die steeds weer nam, Zal eenmaal wedergeven, Allen die zijn gebleven, Aan hem die eerst ontkwam, De heer van wind en water, Aan [...]

Sluiten