Sybilla Krosch, De wonderbare visvangst, 1981

‘En Hij [Jezus Christus] zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en [...]

Kunstwerken Monumenten
Sluiten