Lon Pennock, Intersection, 1996

‘De vormen die zich in de wereld voordoen – de monumentale vorm van een vliegtuig, de blokken basalt van een pier of van een brugconstructie [...]

Kunstwerken Monumenten
Sluiten