Gegevens kunstwerk

Titel

Vrouw

Kunstenaar

Leen Blom

Jaar

1940

Materiaal

steenachtig

Locatie kunstwerk

Adres

Plesmanweg, Den Haag

Stadsdeel

Scheveningen

GPS gegevens

52.099668435556, 4.3013975587956 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Tussen de weelderige planten in de tuin rond het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat bevindt zich een vrouwenfiguur. Een halfnaakte dame in kalkzandsteen. In zichzelf gekeerd knielt ze op de grond, de handen half om het hoofd geslingerd, een doek van haar heupen glijdend. Het is een beeld van beeldhouwer Leen Blom.

Blom vestigde zich in 1925 in Den Haag. Nadat hij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten had doorlopen, ging hij deel uitmaken van het atelier van de beroemde Belgische beeldhouwer Albert Termote (1887-1978) in Voorburg. Termote gold vanaf het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw als nestor van de Haagse figuratieve beeldhouwkunst.
Ook het werk van Blom past binnen die figuratieve traditie. Typerend voor deze beeldhouwer was zijn voorkeur voor momenten uit het dagelijks leven waarbij het leek alsof mensen betrapt werden. Zoals deze halfnaakte dame. Misschien is zij zich aan het baden?

Dit beeld is rond 1940 op initiatief van mr. W.H.A. Elink Schuurman samen met buurtgenoten van de Wittebrug aan het gemeentebestuur aangeboden. Korte tijd daarna is het in de tuin bij de hoofdingang van het destijds nieuwe gebouw van de KLM geplaatst. De fraaie tuin rond dit (intussen) rijksmonument is destijds ontworpen door tuinarchitect Sophia Rosse-Luyt en uitgevoerd door personeel van de KLM. De vrouwenfiguur van Blom komt er nog steeds prachtig tot haar recht.

Sluiten