Gegevens kunstwerk

Titel

Vogels

Kunstenaar

Albert Diekerhof

Jaar

1957

Materiaal

Beton

Locatie kunstwerk

Adres

Nieuwersluisstraat, Den Haag

Stadsdeel

Escamp

GPS gegevens

52.05847562317, 4.2700017799011 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

“Kunst hoeft heus niet altijd mooi te zijn, zoals helaas heel veel mensen denken. Kunst moet wel wáár zijn, desnoods met gebruikmaking van aperte lelijkheid.” Aan het woord is beeldhouwer Albert Diekerhof in een interview in dagblad Trouw op 11 februari 1961. “En waarom is een kunstwerk pas echt goed volgens veler mening als het “net echt” is? Om het “net echt lijken” gaat het niet in de kunst, het gaat om het symbool, het teken, dat moet prevaleren. Als ik een beeld maak, maak ik een beeld, geen mens – als u begrijpt wat ik bedoel…”.

Opgeleid aan de Arnhemse Akademie voor Beeldende Kunst ontwierp Diekerhof allereerst penningen voor de firma Gerritsen en Van Kempen in Zeist. Al gauw kreeg hij ook opdrachten voor gevelversieringen van woningbouwverenigingen en lokale overheden. Voor kerken maakte hij kansels en doopvonten. Bovendien was zijn werk te zien op belangrijke tentoonstellingen van naoorlogse beeldhouwkunst als Sonsbeek in 1949. Karakteristiek voor al zijn werken zijn de vereenvoudigde mens- en dierfiguren.

Daarnaast vervaardigde Diekerhof enkele zogenoemde speelplastieken. De vogels die hij voor de J.R. Snoeck Henkemansschool vervaardigde is ook zo’n speelbeeld. Daarin lijken twee struise vogels om elkaar heen te dansen. De koppen naar elkaar toegedraaid en met brede vleugels waardoor ze kinderen volop gelegenheid bieden om erop te klimmen. Naar eigen zeggen had de beeldhouwer dit soort plastieken nooit kunnen maken als hij niet ook les had gegeven op scholen. Daar vond hij veel inspiratie bij de jeugd. Diekerhof: “Het is aantrekkelijk werk, ook al omdat de kinderen bepaalde abstracties en grapjes veel eerder begrijpen en accepteren dan volwassenen.” Ook al staat het beeld al lang niet meer op het schoolplein zelf, kinderen klauteren er nog maar al te graag op.

Sluiten