Gegevens kunstwerk

Titel

Verschuiving naar links 1

Kunstenaar

Ferry Simonis

Jaar

1988

Materiaal

staal

Afmetingen

h. 250 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Mient, Den Haag

Stadsdeel

Segbroek

GPS gegevens

52.0704965339613, 4.26833435924594 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Als gevolg van de drukke kruising met zebrapaden, stoplichten, verkeersborden, flitskast en elektriciteitskast, lantaarnpalen en reclamepaneel valt het stalen object ‘Verschuiving naar links 1’ op de hoek van de Mient en de Kamperfoeliestraat nauwelijks op. Het beeld verdrinkt in de omgeving. De brede kruising en de metershoge loofbomen die het decor vormen, eisen alle aandacht op.

Maar wie het beeld eenmaal heeft ontdekt, wordt aangenaam verrast door de subtiele ingreep die trefzeker verwoord is in de titel. Drie zuilen lijken doorsneden te worden door een diagonaal die het middensegment van de afzonderlijke zuilen enkele centimeters naar links verschuift. Het gaat om een subtiele ingreep met grote visuele gevolgen. Feitelijk zijn de zuilen door de verschuiving geen echte zuilen meer. De wetmatigheid en de symmetrische opbouw van de drie kolommen zijn doorbroken. Eventuele logica die ten grondslag zou kunnen liggen aan de merkwaardige verschuiving, is ver te zoeken.

Opvallend is dat de drie vierkante kolommen die keurig in het gelid staan, niet uit elkaar vallen maar juist door de verschoven middenstukken met elkaar verbonden worden. De palen houden elkaar als het ware vast. De doorsnijding versterkt de ervaring van ritmiek die met het beeld verbonden is zonder dat de balans wordt verstoord. Ferry Simonis, die zich vanaf het begin van de jaren negentig als organisator manifesteerde, had een uitgesproken voorkeur voor dergelijke ingrepen. Ook in andere beelden komen vergelijkbare verschuivingen voor.

Simonis streefde in zijn beelden naar een vormentaal die afwijkt van het wetmatige constructivisme. Daartoe deed hij minimale ingrepen in de geometrische basisvorm die als vertrekpunt dient. Zo ontstaat er een spanningsveld tussen vorm en tussenvorm. Alles draait om een doeltreffende vertaling van begrippen als ritme, herhaling, symmetrie en dynamiek. Maar in tegenstelling tot ‘rechtlijnige denkers’ zocht Simonis juist naar subtiele afwijkingen, bewegingen en vormveranderingen die afrekenen met voorspelbare patronen.

Sluiten