Buiten Beeld

Status

Tijdelijk

Categorie

In opslag

Sinds

14-11-2023

Toelichting

Dinsdagochtend 14 november 2023 is het Ruiterstandbeeld van Willem II naast de Hofvijver aan het Buitenhof van zijn sokkel gehesen. Samen met de sokkel zelf maakt het plaats voor een nieuwe blikvanger in de Haagse binnenstad. Tijdelijk komt hier een flinke uitkijktoren te staan geflankeerd door een spiegelende bouwkeet. Zo blijft het Binnenhof ook tijdens de langdurige verbouwing aantrekkelijk voor het publiek. Het uitzichtpunt is in de zomer van 2024 gereed. Het Ruiterstandbeeld zelf ondergaat ondertussen een opknapbeurt. Daarna komt het misschien op een tijdelijke plek in de stad te staan. In ieder geval keert het monumentale beeld na afronding van de verbouwing van het Binnenhof weer terug op zijn oude vertrouwde plek naast de haringkraam. Uiteraard op zijn sokkel. Kijk ook op: Binnenhofrenovatie.nl.   Vondst tijdcapsule Bij het afbreken van de sokkel van het Ruiterstandbeeld van Willem II is begin 2024 een loden kistje gevonden. Maandag 29 januari 2024 toonden burgemeester Jan van Zanen en wethouder cultuur Saskia Bruines de inhoud van deze tijdcapsule. Dat was precies 99 jaar nádat het is ingemetseld in de sokkel. Iets eerder onthulde Koningin Wilhelmina het standbeeld. Tijdscapsules zijn kistjes of flessen met daarin voorwerpen of informatie die mensen in de toekomst helpen een beeld te krijgen van een bepaalde tijd. In het loden kistje onder dit Ruiterstandbeeld aan de Hofvijver zaten behalve boeken over de Slag bij Waterloo en een lofdicht op het leven van Willem II, ook een oorkonde met de namen van het comité dat het standbeeld had opgericht. Alle objecten en documenten in het kistje verkeerden in goede staat. Als het ruiterstandbeeld na de renovatie van het Binnenhof weer terugkeert naast de Hofvijver, dan wordt ook de tijdcapsule teruggeplaatst. Er zullen dan ook objecten en documenten uit onze tijd aan worden toegevoegd. Over welke objecten dat zijn, daarover is de gemeente van plan in gesprek te gaan met de inwoners van de stad.

Beeld

Gegevens kunstwerk

Titel

Ruiterstandbeeld van koning Willem II

Kunstenaar

Antonin Mercié, Victor Peter

Jaar

1924 (extra afgietsel van originele mal)

Materiaal

brons

Afmetingen

h 353 cm

Deelcollectie

Rijksmonument

Locatie kunstwerk

Adres

Hofweg, Den Haag

Stadsdeel

Centrum

GPS gegevens

52.0793045261211, 4.31126279592381 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Het ruiterbeeld van koning Willem II op het Buitenhof is niet de allereerste versie die van dit standbeeld is gegoten. De allereerste versie van dit ruiterbeeld gemaakt door de Franse beeldhouwers Antonin Mercié en Victor Peter is in 1884 op Place Guillaume II in Luxemburg opgericht. Op het Buitenhof had sinds 1854 een standbeeld van de koning gestaan. Maar dat beeld moest wijken toen in 1923 werd begonnen met de aanleg van een brede verkeersweg langs de Hofvijver als onderdeel van een stedenbouwkundig plan van Berlage. Dat kwam goed uit, want eigenlijk beviel het standbeeld van E.F. Georges, een leerling van de bekende beeldhouwer Royer helemaal niet. De gemeente Tilburg, waar Willem II in 1849 overleed, nam het beeld voor duizend gulden over.
Nu moest het standbeeld worden vervangen. Er was echter te weinig geld beschikbaar om een beeld te laten ontwerpen door een vakkundig kunstenaar. Daarom werd geopperd een extra afgietsel te maken van het ruiterstandbeeld uit Luxemburg. Dit idee viel slecht bij vijftien kunstenaarsorganisaties. Zij pleitten voor het uitschrijven van een wedstrijd. Tevergeefs. Bovendien legden burgemeester en wethouders het advies van de schoonheidscommissie naast zich neer, die zich tegen plaatsing van het ruiterbeeld had uitgesproken. De nodige discussie in de gemeenteraad ten spijt, werd het nieuwe afgietsel van het beeld van Mercié en Peter op 16 september 1924 op het Buitenhof, naast de Hofvijver, onthuld.
Het feit dat hij te paard is weergegeven, past deze koning goed. Hij was een uitstekend ruiter en had voor zijn troonsbestijging in veldtochten tegen Napoleon veel durf getoond. In de slag bij Waterloo (1815) was de prins zelfs gewond geraakt. Hij genoot hierdoor als militair een geweldige reputatie onder de Nederlanders.

Sluiten