Gegevens kunstwerk

Titel

Monument mr. Hendrik Coenraad Dresselhuys

Kunstenaar

Arend Odé

Jaar

1931

Materiaal

steen en brons

Afmetingen

h 277 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Carnegielaan, Den Haag

Stadsdeel

Centrum

GPS gegevens

52.0871465579929, 4.2932790401707 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

De automobilist raast eraan voorbij; de wandelaar staat er wellicht even bij stil, de gedichten op het gedenkteken voor Hendrik Dresselhuys (1870-1926). Het monument staat wat onopvallend in het groen langs de Carnegielaan tegenover de Rustenburgweg, aan de rand van de tuin van het Vredespaleis. En juist hier is het gepast deze grote voorstander van vreedzame beslechting van internationale conflicten te eren. Dresselhuys was een warm pleitbezorger van de Volkenbond, de latere Verenigde Naties, en de eerste voorzitter van de liberale staatspartij ‘de Vrijheidsbond’ (voorloper VVD). Vijf jaar na zijn dood in 1926 werd een monument voor hem opgericht.
Beeldhouwer Arend Odé vervaardigde het gedenkteken. Hij hing de academische principes van de 19e eeuw aan en werkte in een weinig experimentele, doch zeer vakkundige trant. Ondanks een keur aan beeldhouwers die nieuwe wegen waren ingeslagen, gaven comité’s bij het verlenen van opdrachten voor monumenten en standbeelden de voorkeur aan meer traditioneel werkende beeldhouwers, zoals Odé.
Toch wordt Odé tekort gedaan als we zijn werk als ‘ouderwets’ bestempelen. Het monument voor Dresselhuys is zonder meer eigentijds. De streng symmetrische opbouw, het goedgelijkende bronzen portretmedaillon en de gestileerde vormgeving van de twee vrouwenfiguren met gedichten, zijn typerend voor de jaren dertig. Verder is de sterke relatie tussen woord en beeld ook karakteristiek voor die tijd. Zo draagt de rechterfiguur gebroken ketenen als symbool van vrijheid. Dit begrip staat centraal in het bijbehorende gedicht. De figuur links heeft een palmtak in de hand ten teken van vrede, het thema van het gedicht ernaast

‘Vrede brengen wapenvrede
of arbeidsvrede betekent
verzoenen, opbouwen van
zichzelf geven: alleen uit
vrede wordt het goede geboren.’

‘Vrijheid is de natuurlijke
sfeer van geestelijk en
economisch leven: vrijheid
begrensd door verant-
woordelijkheid en recht.’

Sluiten