Gegevens kunstwerk

Titel

Marinemonument

Kunstenaar

Mari Andriessen

Jaar

1966

Materiaal

natuursteen / rode ettinger tufsteen

Afmetingen

h. 420 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Strandweg, Den Haag

Stadsdeel

Scheveningen

GPS gegevens

52.103097725879, 4.2662143056197 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Mari Andriessen is wel ‘de beeldhouwer van het verzet’ genoemd. Een typering die hem toekomt om twee redenen. Zijn Haarlemse huis en atelier waren in de Tweede Wereldoorlog uitvalsbasis van het gewapend verzet. En na de bevrijding viel hem een reeks opdrachten toe voor de vervaardiging van monumenten ter herinnering aan vijf traumatische oorlogsjaren.

Hoe anders was zijn loopbaan begonnen. Van huis uit katholiek, ontving hij zijn eerste opdrachten uit katholieke kring. Zijn kunst bestond uit reliëfs en kleine plastieken, uitgevoerd in een strakke, sterk gestileerde vormentaal. Daarin kwam een omslag toen hij in de tweede helft van de jaren dertig ook andere, niet-kerkelijke opdrachten kreeg. Zijn sculpturen werden vrijer en ruimtelijker. Ook legde hij in de weergave van de figuren het accent meer en meer op gebaren en houding. Daarmee versterkte hij de emotionele component in zijn werk.

Een goed voorbeeld daarvan is ‘De Dokwerker’ uit 1952, monument voor de Amsterdamse Februaristaking van 1941. De gedrongen figuur, beide benen stevig op de grond en de handen in woede bijna tot vuisten gebald, geeft uitdrukking aan het verzet tegen de jodenvervolgingen.

Van een heel andere orde is Andriessens oorlogsmonument in Scheveningen uit 1966. Het Marinemonument herdenkt drieduizend mariniers die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Hier geen emoties, maar een geabstraheerde geschiedenis in steen. Het grote, rode tufstenen beeld op het talud naar de Strandweg stelt een marineschip in actie voor. Op de boeg tuurt een scheepsofficier door een kijker. Achter hem, naast de geschutskoepel, staat een tweede figuur. Op het achtersteven geeft een matroos een vlaggensein.
Het is een van de weinige voorbeelden van abstrahering in zijn oeuvre, want Andriessen dacht figuratief. Maar het geeft aan dat de kunstenaar openstond voor andere stromingen in de beeldhouwkunst en in staat was een nieuwe vormentaal om te zetten in een eigen beeldtaal.

In verband met de herinrichting van de boulevard van Scheveningen werd in 2021 het Marinemonument enkele maanden opgeslagen. Begin mei 2022 heeft het monument een tijdelijke plek gekregen op een duin even verderop.

Sluiten