Gegevens kunstwerk

Titel

L’Homme

Kunstenaar

Lon Pennock

Jaar

1973

Materiaal

aluminium

Afmetingen

500 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Florence Nightingalepad, Den Haag

Stadsdeel

Escamp

GPS gegevens

52.055026267873, 4.2651779725609 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Soms zijn ze bescheiden en nauwelijks merkbaar aanwezig, soms claimen ze heel onontkoombaar de aandacht van voorbijgangers. Dat zijn de beelden van Lon Pennock. In de categorie blikvangers scoort ‘L’Homme’ heel hoog. Het beeld uit 1973 stond oorspronkelijk bij de ingang voor de eerste hulp aan de linkerzijde van het Leyenburg Ziekenhuis. Het is ongeveer 5 meter hoog en ging moeiteloos de strijd om de aandacht aan met het nabijgelegen gebouw. Door nieuwbouw en herinrichting kreeg het een andere plek. Nu markeert het het begin van het naastgelegen Florence Nightingalepark aan de kant van de Leyweg.

De titel ‘L’Homme’ rechtvaardigt de veronderstelling dat het beeld representatief is voor de mensvisie van Pennock. ‘Zie de mens’ roept het beeld de passanten toe. Wat de mensvisie van de maker precies inhoudt, is moeilijk aan te geven, want de vormentaal is tot een absoluut minimum teruggebracht. Franje en versiering ontbreken. Feitelijk gaat het om twee vormen die het spiegelbeeld van elkaar zijn. Ze contrasteren maar tegelijkertijd vervolmaken ze elkaar ook. Samen vormen ze een tweedelig beeld dat zich heel duidelijk manifesteert als een eenheid in tegendelen.

Hoewel hij constructivistische principes hanteert, richt Pennock zich in zijn vormentaal op concrete vertrekpunten. Dat geldt ook voor ‘L’Homme’. De beeldhouwer permitteert zich een grote mate van artistieke vrijheid, maar laat niet na om zijn wereldbeeld en mensbeeld te verankeren in eenvoudige geometrische vormen en overzichtelijke symbolen. Pennock heeft altijd materiaalonderzoek gedaan. Daarnaast bekijkt hij altijd zorgvuldig hoe een sculptuur zich verhoudt tot zijn directe omgeving. Zijn ‘L’Homme’ is bij het ziekenhuis dan ook beslist op zijn plaats.

Sluiten