Gegevens kunstwerk

Titel

Hugo de Groot

Kunstenaar

Johan Polet

Jaar

1938

Materiaal

brons

Afmetingen

h. 168 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Korte Voorhout, Den Haag

Stadsdeel

Centrum

GPS gegevens

52.083122550874, 4.3170646933929 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Legendarisch is de ontsnapping van Hugo de Groot (1583-1645) in een boekenkist uit Slot Loevestein in 1621. Deze beroemde 17e-eeuwse theoloog, historicus, staatsman, diplomaat en jurist zat een levenslange gevangenisstraf uit wegens zijn steun aan Van Oldenbarnevelt. Veel minder bekend is zijn fameuze juridische geschrift ‘De Iure Belli et Pacis’ waarmee hij de basis legde voor het moderne internationaal recht.

De Groot is dan ook terecht opgenomen in een reeks van zes beelden van beroemde historische rechtsgeleerden. De beelden maakten oorspronkelijk deel uit van een ‘totaalkunstwerk’ van gebouw, decoraties en beelden aan het Plein, dat kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gereedkwam. Dit cultuurhistorisch waardevolle gebouw van de Hoge Raad viel eind jaren tachtig ten prooi aan de sloophamer. De beelden werden gered. De band die bestond tussen sculptuur en architectuur ging echter tijdelijk verloren. De beelden kwamen terecht op een klein pleintje aan de Kazernestraat bij het nieuwe onderkomen van de Hoge Raad. Bij de verhuizing van de Hoge Raad in 2016 is dat rechtgetrokken. Gebouw en beelden versterken elkaar als vanouds.

Johan Polet vereeuwigde De Groot in 1938. Polet is net als zijn collega Krop beeldhouwer van de Amsterdamse School (1916-1926). Kunstenaars uit deze stroming probeerden met hun beeldhouwkunst door motief en materiaalkeuze steeds de identiteit van een gebouw te verduidelijken. Hoewel de band tussen beeld en gebouw na de periode van de Amsterdamse School steeds losser werd, was Polet zich bewust van de architectonische context waarin zijn beeld functioneerde. Polet liet de linkerhand van De Groot rusten op het wetboek en de rechterhand er nog eens nadrukkelijk naar wijzen. Hiermee duidde de beeldhouwer zonder meer op de bijzondere juridische capaciteiten van De Groot, en tegelijkertijd op de functie van het gebouw waar De Groot voor zat en zit, de Hoge Raad.

Sluiten