Gegevens kunstwerk

Titel

Entr’acte

Kunstenaar

Edith Imkamp-Van der Does de Willebois

Jaar

1968

Materiaal

brons / steenachtig

Afmetingen

240 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Lindoduin, Den Haag

Stadsdeel

Scheveningen

GPS gegevens

52.100053381971, 4.2732577993762 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Letterlijk vertaald betekent entr’acte: tussenstuk of pauze tussen twee bedrijven. Het abstracte bronzen beeld ‘Entr’acte’ van Edith Imkamp – Van der Does de Willebois lijkt in de eerste plaats uitdrukking te geven aan een niet te stuiten behoefte om dynamiek en expressiedrang te verbeelden. De gestolde beweging die in het grillige en veelvormige beeld verankerd is, contrasteert met de strakke architectuur van de flatgebouwen die als decor dienen.

Het ruim 2 meter hoge beeld staat op het gazon en fungeert als overgang van vrije ruimte naar bebouwing. ‘Entr’acte’ garandeert visuele spanning en spektakel. De ruimtelijke werking biedt noodzakelijk tegenwicht aan de omgeving en beïnvloedt de balans tussen bebouwde omgeving en vrije ruimte. Die markering van een overgang correspondeert met de brugfunctie van een tussenstuk of een pauze tussen twee bedrijven.

Het gegeven entr’acte komt in verschillende vormen en hoedanigheden terug in het werk van jonkvrouw Imkamp. Zij woonde en werkte vanaf 1962 in Den Haag. Haar opleiding genoot zij aan de Rijksnormaalschool en de Rijksakademie in Amsterdam en daarna nog een half jaar bij Ateliers ’63 in Haarlem. Ze kreeg onder meer les van bekende beeldhouwers als Piet Esser, Wessel Couzijn en Tajiri.

De opleiding aan de Rijksakademie heeft Edith Imkamp ervaren als een knellend keurslijf. Haar enthousiasme voor de beeldhouwkunst werd vooral gevoed tijdens de vervolgstudie bij Ateliers ’63. Met Tajiri ging zij naar autosloperijen om metalen karkassen te halen die ze gebruikte als basis voor de door haar geconstrueerde en gelaste beelden. De vrijheid die ze zich in die tijd kon veroorloven en die ze optimaal leerde benutten, is in haar intuïtieve werkwijze terug te vinden. Contrastwerking en denken in tegenstellingen fungeren als rode draad.

Sluiten