Gegevens kunstwerk

Titel

Bourdonklok

Kunstenaar

Onbekende maker

Jaar

1959

Materiaal

brons

Locatie kunstwerk

Adres

Onbekend, Den Haag

Stadsdeel

Scheveningen

GPS gegevens

52.1150821, 4.3364664 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

De Waalsdorpervlakte kennen velen van de dodenherdenking die er jaarlijks op 4 mei plaatsvindt. Wie de plechtigheid in gedachten neemt, ziet voor zich de stoet die stil langs het monument met de vier kruisen trekt en hoort de sonore klanken van de bourdon, de luiklok met zijn diepe stemgeluid. De Bourdonklok is een eerbetoon aan alle Hagenaars, zowel burgers als militairen, die in de oorlog van 1940-1945 hun leven gaven.

Enige jaren na de bevrijding namen diverse verzetsorganisaties het initiatief in Den Haag een monument op te richten om de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Er werd een comité opgericht, dat een actie begon onder de Haagse bevolking. De Hagenaars gaven gul, maar niet genoeg voor een groot monument aan het Stadhoudersplantsoen, het aanvankelijke idee. Het plan voor een kleiner monument op de Vlakte van Waalsdorp in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar kreeg veel bijval. Want een groot gedenkteken was er immers al in Amsterdam: het Nationale Monument op de Dam. En de Waalsdorpervlakte was de plaats waar de Duitse bezetter diegenen die de vrijheid bevochten, terechtstelde.

Het idee voor een bourdon op die plaats werd gerealiseerd. Op 30 april 1959 droeg prof. mr. P.S. Gerbrandy de bronzen klok over aan het gemeentebestuur. Gerbrandy had als oorlogspremier vanuit Londen met zijn radiotoespraken voor ‘Radio Oranje’ het verzet in Nederland geïnspireerd. De Bourdonklok is gegoten bij de Koninklijke klokkengieterij Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. Op de rand van de klok staat een tekst van prof. mr. R.P. Cleveringa, symbool van het verzet van de Universiteit Leiden tegen de Duitse bezetter. Zijn woorden op de klok luiden: ‘Ik luid tot roem en volging van die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot winning der vrijheid en tot waring en verheffing van al Neerlands geestelijk goed.’

Sluiten