Gegevens kunstwerk

Titel

Balk zonder einde

Kunstenaar

André van Lier

Jaar

1978

Materiaal

Staal

Afmetingen

h. 215 cm

Locatie kunstwerk

Adres

Florence Nightingaleweg, Den Haag

Stadsdeel

Escamp

GPS gegevens

52.054123777307, 4.2622171680313 Bekijk op plattegrond

Omschrijving kunstwerk

Tekst

In zijn sculpturen is André van Lier voortdurend op zoek naar vormen die een relatie bezitten of aangaan met architectuur. Het beeld ‘Balk zonder einde’ uit 1978 dat in 1980 geplaatst werd in het park bij het Leyenburg Ziekenhuis, is daar een goed voorbeeld van. Het beeld is meer dan 2 meter hoog en zodanig geconstrueerd dat het om een bouwwerk met een open einde lijkt te gaan waarvan de functie nog nader bepaald of gedefinieerd moet worden.

In zijn kunst is het Van Lier nooit te doen om de weergave van bepaalde aspecten van de hem omringende werkelijkheid. Traditionele opvattingen over nabootsing van de natuur of (in meer algemene zin) de verbeelding van de werkelijkheid zijn voor hem irrelevant. Zijn artistieke inzichten en werkwijze worden er niet door gevoed of beïnvloed.

In de beeldende kunst van Van Lier draait het uitsluitend om de onbegrensde mogelijkheden van de vorm. Door bestaande vormen te vouwen, te plooien, te herhalen, te doorsnijden of via andere ingrepen te veranderen, ontstaan er nieuwe vormen die op hun beurt weer andere ingrepen uitlokken.

In 1996 verscheen het boek ‘André van Lier – Twintig jaar’ waarin de zienswijze en werkwijze van de kunstenaar uitgebreid worden toegelicht. In tentoonstellingen stonden steeds constructivistische uitgangspunten centraal. De relatie tussen architectuur en kunst is door Van Lier onder meer vertaald in een serie hommages aan Mondriaan. Aan de hand van een houten tafel en een ellipsvormig object van gelakt hout concretiseerde de kunstenaar zijn visie op een gerenommeerde voorganger aan wie hij in meerdere opzichten schatplichtig is.

Sluiten