Buiten Beeld

Status

Tijdelijk

Categorie

In restauratie

Sinds

01-06-2023

Toelichting

Wie er eind mei, begin juni 2023 op de Lozerlaan omhoogkijkt naar de vier torenflats kan zo maar een monumentale, blauwrode cirkel, ster, vierkant of driehoek missen. In die periode begint namelijk de renovatie van deze vier abstracte muurschilderingen die eind jaren zeventig op de kopse gevels van de flats zijn aangebracht. Woningbouwvereniging Haag Wonen gaan nieuwe gevelisolatie aanbrengen. Omdat de tekens al van verre te zien zijn, hebben ze een grote oriëntatiewaarde in het stedenbouwkundig plan van Escamp. Ze horen bij dit stadsdeel en de Lozerlaan. Daarom zorgt aannemer HEKO er in opdracht van de woningbouwvereniging voor dat de schilderingen straks weer op de oorspronkelijke plaats en in hetzelfde formaat en dezelfde kleurstelling terugkomen.
De driehoek op flats nummer 201-459 zal als eerste achter het steigerdoek verdwijnen. Vanaf 10 juli zal het vierkant (flats no. 659-917) tijdelijk aan het oog onttrokken zijn en daarna volgt half september de cirkel (flats no. 1117-1375). Tot slot startten begin oktober de werkzaamheden op de flat met de ster. (flats no. 1575-1833). Aan het eind van 2023 zijn alle vignetten aan de Lozerlaan weer in volle glorie te zien.

Gegevens kunstwerk

Titel

Abstracte tekens

Kunstenaar

Onbekende maker

Jaar

Ca.1978

Materiaal

Muurschildering

Locatie kunstwerk

Adres

Lozerlaan, Den Haag

Stadsdeel

Escamp

GPS gegevens

52.034699467648, 4.2538712233398 Bekijk op plattegrond

Te vinden op route

Fietsroute Wederopbouwkunst Escamp

Omschrijving kunstwerk

Tekst

Van heinde en ver kun je ze zien: de cirkel, het vierkant, de driehoek en de stervorm die op de kopse gevels van de vier torenflats aan de Lozerlaan staan. Sinds het einde van de jaren zeventig dienen deze rood met blauwe abstracte tekens als een oriëntatiepunt voor menig weggebruiker en wijkbewoner.

Het was de beroemde architect en stedenbouwkundige Willem Dudok die bedacht dat Den Haag zou uitbreiden in de Escamppolder. Aan zijn Structuurplan uit 1949 kun je aflezen dat hij de Lozerlaan als een begrenzing van de stadsuitbreidingen zag. Hij tekende een brede weg zodat er voldoende ruimte zou zijn voor al het verkeer dat de nieuwe stadswijken met zich mee zouden brengen. Nog steeds heeft de Lozerlaan de functie van verkeersader. En aan die weg zette hij vier hoge woontorens.

Wie die muurschildering op de flats heeft aangebracht, wie ze heeft ontworpen (was het een kunstenaar, een ontwerper, een architect misschien?) en wie daartoe opdracht gaf (een woningbouwvereniging?) is een beetje een raadsel. Op oude foto’s is te zien dat ze er bij de in gebruik name in 1971 in ieder geval nog niet zaten. Ook in 1975 en 1976 is er nog niets van tekens op de gevels te zien. Pas op foto’s uit 1979 zijn de schilderingen zichtbaar.

Uit het feit dat de abstracte muurschilderingen bij verschillende renovaties overeind zijn gebleven, kun je afleiden dan ze onlosmakelijk met Escamp zijn verbonden. Net als veel andere ‘nagelvaste’ kunst waarmee dit stadsdeel werd verfraaid tijdens de wederopbouwperiode.

Sluiten