Kees van der Harmelen, Gerard Bakker, Vissersmonument, 1982

‘De zee, die steeds weer nam, Zal eenmaal wedergeven, Allen die zijn gebleven, Aan hem die eerst ontkwam, De heer van wind en water, Aan [...]

Kunstwerken Monumenten Buiten Beeld
Sluiten